3.8
Your Rating
Rating
Master: This Villainous Disciple Is Not The Holy Child Average 3.8 / 5 out of 36
Rank
N/A, it has 68.2K views
Alternative
Shi Zun: Zhege Chong Shi Nitu Cai Bushi Sheng Zi / Devious Son of Heaven / Master: This Disciple Rebelling Against His Master Isn't the Son of God / Master: This Villainous Disciple Is Not The Holy Child Offending My Master / Shī Zūn: Zhège Chōng Shī Nìtú Cái Bùshì Shèng Zǐ / Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Là Thánh Tử / 师尊:这个冲师逆徒才不是圣子
Genre(s)